Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Komunikat

Wyświetl stronę główną » Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o zasadach transportu zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że zgodnie z przepisami prawa zabrania się:

  • uśmiercania zwierząt w okresie stanowiącym 10% czasu trwania ciąży dla danego gatunku, bezpośrednio poprzedzającym planowany termin porodu, oraz 48 godzin po porodzie
  • transportowania ciężarnych samic będących w okresie przekraczającym 90 % lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub samic, które urodziły w poprzednim tygodniu;

Powyższe zakazy dotyczą zarówno osób transportujących zwierzęta (przewoźnicy) jak również zlecających transport zwierząt (hodowcy).


Zgodnie z art. 35. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
„Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 cytowanej ustawy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.​”

 

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Data dodania: 2023-01-10.

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.