Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Archiwum zakładowe

Wyświetl stronę główną » Archiwum zakładowe » Archiwum zakładowe

Adres Archiwum:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Tkacka 5, 42-202 Częstochowa
Sebastian Liwoch
kontakt telefoniczny: 34 360 11 61
przyjmowanie interesantów w godz. 7:30 - 15:30

 

Zakres działania archiwum zakładowego

Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat.A) i dokumentację niearchiwalną (kat.B).
Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:

  1. przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
  2. przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich ewidencji,
  3. udostępnianie akt osobom upoważnionym,
  4. przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
  6. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z wszelką dokumentacją.

 

Udostępnianie akt

 

  1. Akta przechowywane w archiwum zakładowym są udostępniane dla celów służbowych oraz naukowo-badawczych na miejscu (w pomieszczeniu archiwum), a w uzasadnionych wypadkach mogą być wypożyczone poza archiwum, ale w obrębie budynku Inspektoratu.
  2. Wypożyczenie akt z archiwum odbywa się za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, która wytworzyła dokumentację oraz na podstawie karty udostępnienia akt którą podpisuje pracownik wypożyczający akta. Potwierdzenie zwrotu akt na karcie udostępnienia dokonuje archiwista w obecności zdającego.
  3. Udostępnienie akt z archiwum osobom niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  wymaga przedłożenia pisemnego wniosku oraz zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie.

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-19 10:43

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-02-15 16:46

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-02-15 16:45

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-02-15 16:44

Dodanie artykułu - Katarzyna Paśnik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.