Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wymogi w sprawie dokumentacji kontroli stad przeprowadzanej przez hodowców utrzymujących świnie

Wyświetl stronę główną » Dobrostan zwierząt » Wymogi w sprawie dokumentacji kontroli stad przeprowadzanej przez hodowców utrzymujących świnie

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich zostały umieszczone wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

  • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń;
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Powyższe dokumenty są skierowane przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344), tj.:

  • „§ 21 Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagęw szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie. 
  • § 23. 5. Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów; obcinaniem części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania”

oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

Podczas kontroli dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną Powiatowy Lekarz Weterynarii m.in. skontroluje dokumentację dotyczącą kontroli stad prowadzoną przez rolnika. Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zamieszczone na stronie Głównego Lekarza Weterynarii i poniżej, w plikach do pobrania, zawierają przykładowy wzór protokołu, jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika podczas przeglądu stada. 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-08-07 11:29

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-08-07 11:28

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-08-07 11:09

Dodanie artykułu - Katarzyna Paśnik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.