Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja dla hodowców drobiu

Wyświetl stronę główną » Grypa ptaków » Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Częstochowie, w związku  ze stale rosnącym  zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - ognisko w powiecie zawierciańskim, zwraca się z apelem do hodowców drobiu z terenu powiatu częstochowskiego o wzmożenie działań zmierzających do poprawy zabezpieczania ferm przed zawleczeniem wirusa HPAI na ich teren. 

W nawiązaniu do powyższego zaleca się konsekwentne stosowanie zasad bioasekuracji gospodarstw drobiarskich określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022 poz. 768).   

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie przypomina, że niezastosowanie się do wymogów opisanych w powyższym akcie prawa może skutkować min. brakiem wypłaty odszkodowania w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie w myśl art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 1421 z późn. zm.).

Ponadto korzystając z okazji informuję, że 22 grudnia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2727), która nakłada na hodowców drobiu szereg nowych obowiązków, między innymi:

  • Złożenia Kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku dotyczącego nadania numeru i wprowadzenia do komputerowej bazy danych zakładu drobiu;
  • Zgłaszania do ww. komputerowej bazy danych: 
  1. zwiększenia lub zmniejszenia liczby ptaków i jaj wylęgowych w zakładzie drobiu,
  2. zabicia ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu

– z podaniem liczby ptaków i jaj wylęgowych, których przybyło lub ubyło w zakładzie drobiu, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia ptaków lub jaj wylęgowych w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń. 

Cytowana ustawa wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2023 r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-01-03 12:06

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-01-03 11:05

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-01-03 11:05

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-01-03 11:04

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-01-03 11:01

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-01-03 11:01

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-01-03 11:00

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-01-03 09:35

Dodanie artykułu - Katarzyna Paśnik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.