Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

USTAWOWY OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA PADNIĘĆ BYDŁA, OWIEC I KÓZ

Wyświetl stronę główną » Pasze i utylizacja » USTAWOWY OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA PADNIĘĆ BYDŁA, OWIEC I KÓZ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie przypomina, że zgodnie z art. 42 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt, oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2023 poz. 1075 z późn. zm),:
 
„Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz”
 
Intencją ustawodawcy było poprzez wczesne powiadomienie właściwego organu zapobiegnięcie dużym stratom w gospodarce narodowej spowodowanym wybuchem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania.
 
Zgłoszenia padnięć należy dokonywać niezwłocznie drogą elektroniczną na adres: czestochowa.miw@wetgiw.gov.pl lub telefoniczną pod numer: 343601161 w godzinach pracy inspektoratu. 
W zgłoszeniu należy podać:
  • Dane imienne i adresowe właściciela
  • Dane padłego zwierzęcia (gatunek, numer kolczyka, datę urodzenia, płeć)
  • Rodzaj produkcji gospodarstwa (mleczne, opasowe, inne)
  • Datę i godzinę padnięcia
  • Przyczynę padnięcia jeśli jest znana
  • Nazwę zakładu utylizacyjnego do którego zostaną przemieszczone zwłoki zwierzęcia
Od powyższego obowiązku nie ma wyjątków i dlatego informuję, że zgodnie z art.85 ust.1 pkt. 2b wyżej wymienionej ustawy:
 
„1. Kto:
2b) uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz,
- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny”
 
W związku z powyższym jeśli po zweryfikowaniu pozyskanych z zakładów utylizacyjnych danych zostanie ustalone, że nie dokonano zgłoszenia upadku wówczas zostaną powiadomione organy ścigania, które skierują sprawę do sądu w celu wymierzenia kary.
 
Poniżej lista uprawnionych do odbioru padłych zwierząt zakładów utylizacyjnych najczęściej odbierających zwłoki zwierząt z terenu powiatu częstochowskiego. 
Pełna lista znajduje się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem: https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl
 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Pasze i utylizacja.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2024-03-19 12:08

Dodanie artykułu - Katarzyna Paśnik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.