Artykuł pochodzi ze strony: www.piw-czestochowa.pl

Adres artykułu: www.piw-czestochowa.pl/artykuly/72

ASF - Zniesienie obszaru objętego ograniczeniami I w gminie Koniecpol

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2022/2067 z dnia 25 października 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, biorąc pod uwagę skuteczność środków zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na obszarach objętych ograniczeniami I, gmina Koniecpol została usunięta z obszarów objętych ograniczeniami I z powodu niewystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych i dzikich przez ostatnie dwanaście miesięcy. 

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 28.10.2022.