Artykuł pochodzi ze strony: www.piw-czestochowa.pl

Adres artykułu: www.piw-czestochowa.pl/artykuly/59

Nowy akt prawny dot. wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Nowy akt prawny Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r.
zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny

 

(link https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1896)