Artykuł pochodzi ze strony: www.piw-czestochowa.pl

Adres artykułu: www.piw-czestochowa.pl/artykuly/42

Materiały dla hodowców świń

Materiały dla hodowców świń 

  1. Wzór spisu świń
  2. Rejestr środków transportu
  3. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie - poza strefami
  4. Dokumentacja przeglądu budynków
  5. Rejestr wejść do budynków utrzymywania świń
  6. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa
  7. Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa DO 300 sztuk  średniorocznie
  8. INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO
  9. Przemieszczanie świń RWK

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 

 

Załącznik I. Przemieszczanie świń obszary zapowietrzone zagrożone ASF

Załącznik II. Przemieszczanie świń obszar objęty ograniczeniami I,II,III. 

WZÓR PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO dla gosp. 50 sztuk średniorocznie 

 

ZASADY TWORZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO