Artykuł pochodzi ze strony: www.piw-czestochowa.pl

Adres artykułu: www.piw-czestochowa.pl/artykuly/22

System REX

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie przekazuje poniższe informacje
przekazane z Głównego Inspektoratu Weterynarii:
W zakresie systemu REX (system zarejestrowanych eksporterów) w Polsce jako
właściwa władza
wyznaczona jest Krajowa Administracja Skarbowa. Informacje dla
przedsiębiorców zawarte są na
stronie KAS:
https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/pochodzenietow
arow/
system-zarejestrowanych-eksporterow-rex/
Zgodnie z informacjami na stronie KAS wniosek o nadanie statusu
zarejestrowanego eksportera
należy składać do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu/Wydział
Centralnej
Rejestracji w formie papierowej, zgodnej z wzorem umieszczonym w załączniku
22-06A do RW
(Dz. Urz. UE L 101 z 20.4.2018).