Artykuł pochodzi ze strony: www.piw-czestochowa.pl

Adres artykułu: www.piw-czestochowa.pl/artykuly/10

Dane kontaktowe urzędowych lekarzy weterynarii

 

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

 

 

Dane kontaktowe urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu częstochowskiego.

 

Lp.

 nazwisko i imię

numer telefonu

1.

  lek. wet. Rajmund. Michalik 

695 186 797

2.

  lek. wet. Kucia Bartłomiej

663 769 415

3.

  lek. wet. Kowalczyk Grzegorz

790 378 413

 

 

 

 

Dane kontaktowe urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni na terenie powiatu częstochowskiego.

 

Lp.

 nazwisko i imię

numer telefonu

1.

  lek. wet. Janikowski Michał

34 323 67 38

2.

  lek. wet. Żygulska Edyta

34 323 67 38

3.

  lek. wet. Kucia Bartłomiej

663 769 415

4.

  lek. wet. Kowalczyk Grzegorz

790 378 413

 

Badanie na obecność włośni mięsa przeznaczonego na użytek własny – bezpłatne