Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Opłaty dla podmiotów nadzorowanych

Wyświetl stronę główną » Opłaty pobierane przez Inspekcję Weterynaryjną » Opłaty dla podmiotów nadzorowanych

INFORMACJA DOTYCZACA OPŁAT DLA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH
za kontrole urzędowe, o których mowa w art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625
 
Mając na względzie wejście w życie w dniu 11 sierpnia 2022 r. ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570) zwaną dalej: „ustawą zmieniającą” i związanym z tą ustawą wprowadzeniem m.in. rozporządzenia ministra właściwego ds. rolnictwa tj.:
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. z poz. 1672), zwanego dalej: „rozporządzeniem o opłatach”,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że zgodnie z poz. 40 cytowanego powyżej rozporządzenia obligatoryjnie będzie pobierana opłata za kontrole urzędowe o których mowa w art. 79 ust.2.lit.c rozporządzenia 2017/625 tj.:
 
„2. Właściwe organy pobierają opłaty lub należności w celu odzyskania kosztów, jakie ponoszą w związku z:
a) kontrolami urzędowymi przeprowadzanymi w odniesieniu do zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) i f);
b) kontrolami urzędowymi przeprowadzanymi na wniosek podmiotu w celu uzyskania zatwierdzenia, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 183/2005;
c) kontrolami urzędowymi, które pierwotnie nie były zaplanowane; oraz:
(i) które okazały się konieczne w wyniku wykrycia niezgodności podczas kontroli urzędowej przeprowadzanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; oraz
(ii) przeprowadzonych w celu oceny stopnia i wpływu niezgodności lub sprawdzenia, czy niezgodność została usunięta.”
 
Co oznacza, że opłata będzie pobierana w każdym wyżej wymienionym przypadku tj. w każdym przypadku ponownej niezaplanowanej kontroli wynikającej z wykrycia niezgodności lub np. kontroli sprawdzającej czy niezgodność została usunięta.
 
 

Opłatę weterynaryjną należy uiścić na konto: 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie 

Nr 21 1010 1212 0058 3222 3100 0000

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-04 14:00

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-10-26 08:32

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-10-26 07:51

Dodanie artykułu - Katarzyna Paśnik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.