Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie o rozpoczęciu naboru do wyznaczania z art. 16 ust 1 lit m ustawy o IW

Wyświetl stronę główną » Nabór pracowników » Zawiadomienie o rozpoczęciu naboru do wyznaczania z art. 16 ust 1 lit m ustawy o IW

 

Częstochowa, 6 sierpnia 2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z pkt. II. Procedury wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie ogłasza na rok 2021 nabór:

  1. lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, 
  2. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt,
  3. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie.

 

Zawiadamia się, że przedmiotem wyznaczenia mogą być następujące czynności:

  1. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
  2. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowego i poubojowego, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
  3. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że obszar wykonywania wyznaczonych czynności obejmuje teren gminy Miasto Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego, a na dzień opublikowania niniejszego zawiadomienia planowane jest wyznaczenie lekarzy weterynarii w liczbie i zakresach zadań wskazanych w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

 

Wyznaczenia będą udzielane na rok 2021, a poszczególne zadania w ramach wyznaczeń będą przydzielane w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie zawiadamia, że w sierpniu 2021 roku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 735).

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ul. Tkacka 5, 42-202 Częstochowa, dokumenty :

  • załącznik nr 1 Procedury - formularz „ zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej”
  • dokumenty wymienione ww. załączniku, w szczególności aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które poświadcza zdolność do wykonywania powierzonych zadań,
  • załącznik nr 2 Procedury – „oświadczenie do umowy”

Wszelkie niezbędne formularze można pozyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie lub na maila.

 

NIE ZŁOŻENIE KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

WE WSKAZANYM WYŻEJ TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE

Z UZNANIEM APLIKACJI O WYZNACZENIE ZA NIEZŁOŻONĄ.

 

DECYDUJE DATA WPŁYWU KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

DO URZĘDU, A NIE DATA NADANIA NA POCZCIE.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że zgłoszenie przez Państwa gotowości do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia ani wszczęciem postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.

 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ale będących pracownikami Inspekcji, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w której kandydat na wyznaczenie jest zatrudniony lub uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

 

PROCEDURA WYZNACZANIA 

załącznik nr 1 do procedury wyznaczania 

załącznik nr 2 do procedury wyznaczania

Informacje

Rejestr zmian

2021-08-06 11:28

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-08-06 11:25

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-08-06 11:23

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-09 13:20

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-09 12:40

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-09 12:34

Dodanie załącznika/ załączników - Sara Knopik

2021-07-09 12:34

Dodanie artykułu - Sara Knopik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.