Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Praca Inspektor weterynaryjny Do spraw pasz i utylizacji w Zespole ds bezpieczeństwa żywności pasz i utylizacji

Wyświetl stronę główną » Praca » Praca Inspektor weterynaryjny Do spraw pasz i utylizacji w Zespole ds bezpieczeństwa żywności pasz i utylizacji

 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa ul. Tkacka 5
 
Ogłoszenie nr 139606 / 01.07.2024
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: pasz i utylizacji w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
 
Czym będziesz się zajmować
 
Osoba na tym stanowisku:
 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami wytwarzającymi, wprowadzającymi do obrotu i trasportem pasz, produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym nad zakładami prowadzącymi obrót paszami oraz stosującymi pasze i dodatki paszowe w celu sprawdzenia dostosowania do wymogów weterynaryjnych i zapewnienia właściwej jakości pasz.
 • sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych w zakresie pasz i utylizacji w celu bieżącej informacji dotyczącej działania tych podmiotów na ternie powiatu częstochowskiego.
 • pobieranie próbek surowców i produktów do badań laboratoryjnych w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wspólnego podmiotów nadzorowanych, bazy danych, rejestru pobieranych próbek, terminowe przesyłanie danych z rejestru do jednostki nadrzędnej, obsługa systemu informacyjnego o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt RASFF,
 • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz w tym pobierania próbek w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasz.
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie realizowanego nadzoru, przygotowanie decyzji administracyjnych,
Kogo poszukujemy
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynarynej (np. zootechnika, rolnictwo)
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego i bezpieczeństwa żywności,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 
Warunki pracy
 
Dodatkowe informacje
 
 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu -prawa jady kat.B
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • „oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 

Aplikuj

do 11 lipca 2024

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 139606"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
ul. Tkacka 5 , 42-202 Częstochowa
 
 • Dokumenty należy złożyć do: 11.07.2024
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych

: 

Informacje

Rejestr zmian

2024-07-01 09:57

Dodanie artykułu - Sara Knopik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.